T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Werkwijze

Er zijn twee mogelijkheden voor bedrijfscounselling

1. Interne Counselling

De counsellor is op vaste tijden en een afgesproken periode bij u “in huis”.  Het voordeel hierbij is dat er geen tijd verloren gaat voor het heen en weer reizen en de counsellor is wanneer nodig per direct beschikbaar. De werknemers melden zich uit eigen beweging bij de counsellor of worden door de werkgever doorverwezen naar de counsellor. De counsellor maakt tijdens de sessies gebruik van een, voor geluid afgesloten, privé ruimte binnen uw organisatie.

Interne Counselling is uitermate geschikt om de mentale gezondheid van uw werknemers te bevorderen en preventief op peil te houden. Zo houdt u het ziekteverzuim wegens stress gerelateerde klachten laag.
De counsellor stelt zich zichtbaar op binnen de organisatie. Dit bevordert de vertrouwensband tussen counsellor en werknemer. De counsellor rapporteert periodiek zijn bevindingen aan de werkgever.  De werkgever weet dan waar de knelpunten liggen en kan ook direct actie ondernemen. Inhoudelijk worden de dossiers van de werknemers niet besproken. Dit is in strijd met de geheimhoudingsplicht van de counsellor.

2. Externe Counselling

De counsellor komt “op afroep” naar uw bedrijfslocatie. De werknemer wordt doorverwezen door de werkgever . De counsellor maakt gebruik van een, voor geluid afgesloten, privé ruimte binnen uw organisatie.

Externe counselling is minder intensief als interne counselling. Bij externe counselling zal het wat langer duren voordat er een vertrouwensband is opgebouwd. Externe counselling is zeer geschikt om een laag ziekteverzuim wegens stressgerelateerde preventief te onderhouden en wordt derhalve ingezet na een periode van interne counselling.

Bij externe counselling rapporteert de counsellor niet periodiek zijn bevindingen, maar zal op verzoek van de werkgever een jaarverslag uitbrengen. Ook hier geldt dat de dossiers van de werknemers niet inhoudelijk worden besproken. Dit is in strijd met de geheimhoudingsplicht van de counsellor.