T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Reorganisatie

reorganisatieEmotionele gevolgen reorganisatie

Uit de praktijk is gebleken dat bij een reorganisatie de emotionele belasting vaak sterk wordt onderschat. Degene die worden ontslagen zijn vaak boos en kunnen het maar moeilijk accepteren dat ze geen baan meer hebben. Tijdens de uitwerkperiode is het vaak niet meer mogelijk om zich 100% in te zetten en negatieve emoties worden bij de verkeerde personen geuit, wat voor een extra emotionele druk kan zorgen bij de achterblijvers. Vaak wordt gedacht dat de achterblijvers juist blij zijn dat ze mogen blijven, maar in veel gevallen is dit niet het geval. Bij een organisatie ontwikkeling  c.q. reorganisatie kunnen emoties als boosheid, onzekerheid en twijfel over hoe het nu verder moet oproepen.

Ongemotiveerd door onzekerheid

Medewerkers worden gedwongen om met enorme veranderingen om te gaan. Ontslag van collega’s brengen emotionele gevolgen met zich mee. Er worden andere teams samengesteld. Men moet met andere collega’s samenwerken, het vertrouwen binnen een team moet weer opnieuw worden opgebouwd. Deze veranderingen zijn een groot impact voor de achterblijvers en zorgen voor een grote emotionele druk. Bij een reorganisatie ervaren medewerkers dat je zo uit het niets kan worden ontslagen. Hierdoor worden de achterblijvers onzeker over de toekomst. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat achterblijvers vaak last hebben van schuldgevoelens en stress. Dit uit zich op den duur in lichamelijke klachten.

 Job2Enjoy biedt medewerkers begeleiding en ondersteuning bij veranderingen in hun werk

Het is van belang dat niet alleen de degene worden begeleid die worden ontslagen, maar ook de achterblijvers te ondersteunen bij de emotionele gevolgen van een reorganisatie.

Bij een FNV onderzoek naar gezondheidsklachten op het werk,  kwam naar voren dat een reorganisatie bij 41% van de medewerkers leidde tot gezondheidsklachten zoals stress, slapeloosheid en zelfs depressie.