T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Extern Vertrouwenspersoon


Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Voor een werknemer is het fijn dat hij met zijn problemen terecht kan bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon binnen een bedrijf.

Wat doet een vertrouwenspersoon

  • verzorgt eerste opvang van slachtoffers ongewenst gedrag en daarbij adviseren
  • bekijkt of er een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
  • informeert het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden
  • begeleidt het slachtoffer bij de klachtenprocedures
  • biedt nazorg
  • verwijst door naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld mediation
  • geeft voorlichting binnen de organisatie over de aanpak van ongewenst gedrag
  • adviseert en ondersteunt leidinggevenden bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
  • helpt bij het opstellen van een protocol preventie ongewenst gedrag
  • houdt een overzicht bij van gevallen van ongewenst gedrag en verwerkt deze in een jaarverslag

vertrouwenEen vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.