T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Het doel

De werkgever wenst dat de werknemer zo snel mogelijk weer optimaal kan functioneren en de werknemer wenst dat zijn problemen worden opgelost en hij weer lekker in zijn vel zit. Job2Enjoy probeert hierin een balans te vinden dat voor beide partijen voldoening geeft.

Het doel van Job2Enjoy is het ziekteverzuim terug te dringen en de mentale gezondheid preventief op peil te houden, met als uitgangspunt;
“Hoe houdt u uw werknemers met een probleem gezond aan het werk?”
Tijdens het traject wordt gekeken naar effectieve en reële oplossingen die bij de werknemer passen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met het beleid en de cultuur binnen de organisatie.

Weer lekker aan het werk? Maak gebruik van Job2Enjoy!