T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

(Seksuele) Intimidatie

stopSeksuele intimidatie op het werk

Een op de tien werknemers blijkt last te hebben van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan was verwacht. Werkgevers zijn dan ook verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen.

Seksuele intimidatie kan in verschillende vormen voorkomen:

Verbaal:

– seksueel getinte opmerkingen maken of seksueel getinte sms’jes of briefjes toesturen;
– intieme vragen stellen over iemands privéleven; en
– voorstellen doen voor afspraakjes met de bedoeling daarbij seksueel contact te hebben.

Non-verbaal:

– iemand langdurig aanstaren;
– seksueel getinte afbeeldingen tonen (in de werkkamer of via internet of intranet); en
– seksueel gerichte gebaren maken.

Fysiek: 

– vastpakken, arm om schouder leggen, knijpen;
– iemand (proberen te) zoenen;
– iemand de doorgang versperren;
– aanranding; en
– verkrachting.

Seksuele intimidatie hoeft dus niet altijd om fysiek contact te gaan. Ook opmerkingen en gebaren kunnen als vervelend of bedreigend worden ervaren en de waardigheid van de ontvanger aantasten. Het gaat hierbij niet om de intentie van de dader, maar om hoe de ontvanger het ervaart. Hoe onschuldig een opmerking soms ook kan lijken, voor het slachtoffer kan het ernstige gevolgen hebben.

Gevolgen seksuele intimidatie op het werk

Seksuele intimidatie op het werk kan negatieve gevolgen hebben op iemands gezondheid. Veelvoorkomende klachten zijn:

– slapeloosheid;
– concentratiestoornissen;
– gebrek aan initiatief;
– angst;
– agressie; en
– stress of algehele gespannenheid.

Ook fysieke klachten kunnen ontstaan, zoals:

– rug-, nek- en schouderklachten;
– hoofdpijn;
– buikpijn;
– maagklachten; en
– eetstoornissen.

Het aantal ziekmeldingen als gevolg van seksuele intimidatie ligt hoger dan het gemiddelde verzuim. In het ergste geval leidt het tot dusdanige gezondheidsklachten van psychische aard dat voor arbeidsongeschiktheid valt te vrezen.

Ook het werk kan lijden onder ongewenste intimiteiten.

Voorbeelden hiervan zijn:

– afname van arbeidstevredenheid;
– afname van betrokkenheid bij de organisatie;
– onzeker gedrag; en
– verhoogde kans op ongevallen.

De gevolgen van seksuele intimidatie door collega’s of leidinggevende zijn voor de werknemer groter dan bij seksuele intimidatie door een klant. De omgeving van het werk blijkt minder veilig te zijn. Dit is schadelijk voor het algemene vertrouwen in andere mensen.

Posttraumatische stressstoornis

Als een bedreigende werksituatie langer blijft voortduren, of als een incident heftig is geweest, dan worden de stressreacties chronisch of kunnen ze leiden tot een posttraumatische stressstoornis. Kenmerken hiervan zijn nachtmerries, geheugenverlies, concentratieverlies, vermijdingsgedrag en flashbacks van de nare gebeurtenis.

Vertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie kan aanleiding zijn voor aangifte bij de politie van een strafbaar feit. De vertrouwenspersoon zorgt voor eerste opvang, biedt het slachtoffer emotionele ondersteuning en staat het slachtoffer bij tijdens aangifte. De vertrouwenspersoon heeft een netwerk waardoor hij of zij de mogelijkheid heeft het slachtoffer op korte termijn door te verwijzen naar gespecialiseerde hulpinstanties.