T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

AVG, de nieuwe privacywetgeving

AVG, de nieuwe privacywetgeving

AVG, de nieuwe privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 veranderen de regels die over het gebruik van jouw (persoons)gegevens gaan. De zogenoemde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze regels hebben te maken met je privacy. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

 

Wat houdt dit nu in?

  • Je krijgt meer controle over je persoonlijke gegevens. Zo krijg je meer of uitgebreidere rechten. Je kunt onder andere een verzoek indienen om je persoonlijke gegevens op te vragen, te wijzigen, aan te vullen en of te verwijderen en wel of geen toestemming wilt geven voor het gebruik van jouw gegevens aan derden.
  • Het wordt voor jou duidelijker welke gegevens van jou worden opgenomen, voor welke doeleinden en hoe lang je gegevens worden bewaard.

JWS voor Vitaliteit & Job2Enjoy heeft een privacyverklaring opgesteld die zich aan de AVG wetgeving conformeert. Deze staat vermeld op de website.