T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Agressie & Geweld

aggressieAgressie op het werk

Van agressie is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (klanten, patiënten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om ze te voorkomen.

Vormen van agressie

Agressie en geweld kunnen op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Verbale agressie – uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan. Ook discriminerende opmerkingen vallen hieronder. Verbale agressie kan zowel persoonlijk als telefonisch plaatsvinden.
  • Fysieke agressie – schoppen, duwen, slaan, spugen, vernielen of beroven. Bij gewelddadige overvallen kan fysieke agressie zelfs nog extremere vormen aannemen.
  • Psychische agressie – iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, chanteren of vernederen. Dit wordt gedefinieerd als interne agressie.

Gezondheidsklachten door agressie

Verbale agressie op het werk komt vaker voor dan fysieke agressie, maar is niet minder schadelijk. Naast de daadwerkelijke pijn in het geval van fysiek geweld, kunnen verbale en fysieke agressie op het werk ook leiden tot psychische pijn en andere gezondheidsklachten zoals:

– angstgevoelens;
– slaapstoornissen;
– maagpijn; en
– psychosomatische klachten.

Het spreekt voor zich dat al deze klachten kunnen leiden tot een hoger ziekteverzuim. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2008) blijkt dat circa 2% van alle werknemers jaarlijks een of meerdere dagen verzuimt als gevolg van agressie op het werk. Een derde daarvan is zelfs langer dan vier weken uit de running.

Vertrouwenspersoon

Als een medewerker te maken krijgt met agressie op zijn werk, doet hij er verstandig aan dit te melden. Als hij niet bij zijn leidinggevende terecht kan, is het voor de medewerker prettig dat hij een (onafhankelijke) vertrouwenspersoon kan benaderen binnen het bedrijf. In sectoren waar psychosociale arbeidsbelasting te verwachten valt, dient een werkgever zo’n vertrouwenspersoon aan te wijzen.