T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Tarief Vertrouwenspersoon

 Wij maken voor u een offerte op maat!

Voor een offerte op maat kunt u mailen naar jws@job2enjoy.nl of belt u naar 06 16 820 525

Een mogelijkheid kan zijn;

Op een vaste dag(-deel) binnen de organisatie

De vertrouwenspersoon is op een vaste dag(deel) bij de organisatie intern aanwezig. De overeengekomen periode, het maximaal aantal uren op jaarbasis en de kosten worden vooraf afgesproken en schriftelijk vastgelegd. Het uurtarief is afhankelijk van het aantal uren en overeengekomen periode.  Hoe langer de periode, hoe lager het uurtarief. 

Op een vast dag(-deel) geniet de voorkeur om mee te starten. De medewerkers raken sneller vertrouwd met de vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon is per direct beschikbaar als er iets aan de hand is. En de vertrouwenspersoon kan sneller de signalen oppikken waar het binnen de organisatie niet lekker loopt en onderneemt dan direct actie. De vertrouwenspersoon is actief aanwezig (schuift eens aan tijdens een pauze, sluit aan bij een werkoverleg, maakt een bezoekrondje op de werkplek, enz.) Ongewenst gedrag wordt zo makkelijker bespreekbaar gemaakt.

Het voordeel van een vertrouwenspersoon in huis;

–  medewerkers weten waar ze kunnen aankloppen als ze last hebben van ongewenst gedrag
– de vertrouwenspersoon kan direct actie ondernemen zodat de situatie niet uit de hand loopt
– door gewenst gedrag bespreekbaar te maken ontstaat er een prettige werksfeer
– medewerkers gaan met plezier naar het werk en presteren beter
– minder ziekteverzuim wegens stress gerelateerde klachten

Een andere mogelijkheid is;

Op afroep

De vertrouwenspersoon wordt ingevlogen op moment dat er ongewenst gedrag wordt gemeld. De duur van een gesprek met de vertrouwenspersoon varieert meestal tussen een uur en anderhalf uur.

Het uurtarief en overige vergoedingen worden vooraf schriftelijk overeengekomen.

Indien de vertrouwenspersoon alleen op afroep bereikbaar is voor de medewerkers, is het voor zowel de medewerkers als de vertrouwenspersoon prettig dat ze de organisatie af en toe bezoekt. Dit versterkt het vertrouwen waardoor ongewenst gedrag makkelijker bespreekbaar wordt.

De vertrouwenspersoon zal jaarlijks een rapportage opstellen over de ontwikkelingen van (on)gewenst gedrag binnen de organisatie. Zo krijgt de werkgever informatie over het aantal meldingen en om welke vorm van ongewenst gedrag het gaat. Daarbij het advies en aanbevelingen over hoe men gewenst gedrag kan bevorderen. Inhoudelijk worden de meldingen niet besproken. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon is gehouden aan een geheimhoudingsplicht.