T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Wat doen we


Bij werknemers, die door arbeidsgerelateerde situaties niet meer lekker in hun vel zitten, kunnen spanningen ongemerkt hoog oplopen. Werknemers melden zich ziek met spanningsklachten zoals hoofdpijn, rugklachten, buikklachten en zijn sneller vatbaar voor griep.

Sommigen hebben gewoonweg geen energie om optimaal te functioneren. Overspannenheid of een burn-out is dan vaak het gevolg. Al deze klachten kunnen voortkomen uit (langdurige) psychische overbelasting.

Diverse stressfactoren, die voor extra mentale druk kunnen zorgen zijn o.a.;

  • Spanningen op de werkvloer.
  • De werknemer neemt privéproblemen mee naar zijn werk.
  • Reorganisaties.
  • Aankondiging van (noodgedwongen) ontslag.
  • De werknemer komt in aanraking met ongewenste omgangsvormen. Agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten.

Job2Enjoy biedt werknemers professionele begeleiding om beter om te kunnen gaan met verschillende stressfactoren.