T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Ongewenste Omgangsvormen

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De werksfeer kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van soms ernstige lichamelijke en psychische klachten. Ook een hoge werkdruk kan een bron van stress vormen. De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

Alles in de omgang, communicatie wat als ongewenst/kwetsend wordt ervaren en tot doel of gevolg heeft dat iemand zich niet langer veilig voelt op de werkplek valt onder ongewenste omgangsvormen.

Ongewenste Omgangsvormen;