T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Kostenbesparing

Hypothese; counselling binnen uw organisatie -> uiteindelijke kostenbesparing op ziektekosten 

Voorbeeld:
Een organisatie of een afdeling heeft 50 werknemers in dienst. Gemiddelde loonsom op jaarbasis bedraagt € 2.080.000,00 voor de werkgever (dit is gebaseerd op een gemiddelde uurloon van € 20,00 incl. werkgeverslasten) Uit de cijfers van de accountant blijkt dat het ziekteverzuim percentage 5 % bedraagt. Dit houdt in dat deze werkgever op jaarbasis € 104.000,00 kwijt is aan ziektekosten. De kosten van de arbo-arts en premieverhoging ziektekostenverzekering in het volgend jaar, zijn in dit voorbeeld niet zijn meegenomen.

Het streven is om het ziekteverzuimpercentage terug te brengen naar 2,5%. Dat betekent het volgende voor deze organisatie of afdeling;

  • De counsellor is op jaarbasis 26 dagen á 6 uur aanwezig binnen het bedrijf. (bijvoorbeeld iedere twee weken 1 dag) De kosten hiervoor bedragen € 12.500, — excl. BTW.
  • Indien 40% van de werknemers gebruik maken van Job2Enjoy betekent dat, in deze situatie, dat de werkgever gemiddeld 140 productie-uren kwijt is aan Counselling. In kosten vertaald, is dit totaal gemiddeld € 2.800,– aan verloren productie-uren. (uitgaande van gemiddeld 7 sessies per werknemer op jaarbasis).
Oude situatie Nieuwe situatie
Ziektekosten  € 104.000  € 52.000
Counselling  € 12.500
Verloren uren  € 2.800
Totale kosten  € 104.000  € 67.700

Totale besparing aan ziektekosten; € 36.700, — op jaarbasis

(Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend)