T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Voor werkgevers

Als een werknemer zich ziek meldt doordat het allemaal even teveel wordt, dan wilt u als werkgever dat deze werknemer binnen een redelijke termijn weer kan functioneren binnen uw organisatie. Uw werknemer wilt dat zijn problemen zo snel mogelijk worden opgelost, hij weer lekker in zijn vel zit en met plezier weer aan het werk kan.

De werkgever is volgens de wet verantwoordelijk voor een gezond psychosociale arbeidsklimaat. Maar omdat iedereen spanningen en stress op zijn eigen manier beleeft, is het voor een werkgever niet altijd makkelijk om dit goed te begeleiden. En het wordt nog lastiger als er naast arbeidsgerelateerde problemen het ook in de privésfeer niet vlekkeloos verloopt. Het uitgangspunt is om psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk, ongewenst gedrag op het werk en arbeidsconflicten, zoveel mogelijk proberen te beperken of nog beter, te voorkomen. De nadruk bij Job2Enjoy ligt dus op de preventie. Het doel van Job2Enjoy is het terugdringen van ziekteverzuim door stress gerelateerde klachten.

Tijdens een individueel traject met de werknemer wordt gekeken naar effectieve en reële oplossingen voor uw werknemer om weer met plezier zijn functie uit te oefenen. Hierbij wordt rekening gehouden met het beleid en de cultuur binnen uw organisatie. Daarnaast biedt Job2Enjoy u ondersteuning bij het zoeken naar passende mogelijkheden om uitval wegens stress gerelateerde klachten in te toekomst zoveel mogelijk te beperken.

Job2Enjoy biedt werknemers en leidinggevenden professionele begeleiding en ondersteuning bij psychosociale arbeidsbelasting. Job2Enjoy helpt u om ziekteverzuim, motivatieproblemen, ongewenst gedrag op het werk of andere arbeidsgerelateerde problemen bij uw medewerkers aan te pakken. Job2Enjoy kan zowel curatief als preventief worden ingezet.

Wilt u het ziekteverzuim binnen uw organisatie terugdringen en preventief onderhouden?

Maak dan gebruik van Job2Enjoy en maak vrijblijvend een afspraak!