T: 06–16820525 | E: jws@job2enjoy.nl

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkstress. Daarmee is stress op de werkvloer het grootste beroepsrisico in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaat daarom de komende vier jaar samen met werkgevers en werknemers werkstress verder bespreekbaar maken en aanpakken.

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/13/vierjarige-aanpak-van-beroepsrisico-nummer-1-werkstress.html